Privatumo politika

Vertiname kiekvieno interneto tinklalapio www.christmastree.eu (toliau – Tinklalapis) lankytojo privatumą ir įsipareigojime sąžiningai bei teisėtai saugoti ir tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis.

Jeigu perskaitę turėtumėte pasiūlymų ar klausimų, susisiekite su mumis:

Bendrosios nuostatos

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra mažoji bendrija „Kvema”, teisinė forma: mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 304809924, adresas: Vilniaus g. 39A-3, LT-41149 Biržai, telefono nr: +37065221110, elektroninio pašto adresas: [email protected]

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kurią pateikiate Jūs pats/pati ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Svarbu: jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, turėtumėte iš anksto gauti tokio asmens sutikimą ir supažindinti jį su šia privatumo politika. Pateikdami kito asmens duomenis, Jūs patvirtinate, jog supažindinote jį su šia privatumo politika ir gavote jo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo (perdavimo, naudojimo ir kt.).

Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi visų šių su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų: (i) asmens duomenis tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); (ii) asmens duomenis renkame nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); (iii) tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); (iv) tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas); (v) asmens duomenis laikome tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas); (vi) asmens duomenis tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Informuojame, kad privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią mes gauname iš Jūsų per Tinklalapį. Kadangi Tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius, rekomenduojame prieš pateikiant asmens duomenis susipažinti su tų interneto tinklalapių privatumo politika. Lankytis trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose galite savo pačių rizika. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už savo interneto tinklalapiuose skelbiamos informacijos turinį, atitikimą taikomiems įstatymams, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, taip pat trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Trečiųjų asmens interneto tinklalapių turinio mes nekontroliuojame ir neatsakome už jokius duomenis, pateikiamus lankantis tokiuose interneto tinklalapiuose. Trečiųjų asmens interneto tinklalapiai nėra šios privatumo politikos objektas.

Perduodami asmens duomenis per Tinklalapį, Jūs patvirtinate, jog susipažinote su privatumo politika ir su jos nuostatomis sutinkate, taip pat patvirtinate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklalapyje ir (arba) naudoja jame įdiegtas priemones, užsako prekes, paslaugas bei kitaip naudojasi Tinklalapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiais įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklalapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklalapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklalapyje, ar bet kokiu kitu Tinklalapio turiniu.

Slapukai (cookies)

Tinklalapyje yra naudojami slapukai (angl. „Cookies“). Slapukas yra nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, Jums besilankant Tinklalapyje. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus.

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymas priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas, blokavimas ir pan. gali sulėtinti naršymo Tinklalapyje spartą, apriboti tam tikrų Tinklalapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Tinklalapio.

Jūsų asmens duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai (pvz., 2 (du) metus nuo paskutinio Jūsų užsakymo pateikimo Tinklalapyje momento) ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos, nebent yra viršesnių teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Baigiamosios nuostatos

Jeigu jums yra reikalinga pagalba dėl privatumo politikos taikymo ar jos aiškinimo, turėdami pretenzijų, pasiūlymų ar klausimų, prašome kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu išvardintu skiltyje „bendrosios nuostatos”. Atsakymą į Jūsų paklausimą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo. Nenumatytais atvejais, reikalaujančiais daugiau laiko nei įprastai, mes Jus apie tai informuosime ir pasiliekame teisę pratęsti atsakymo į paklausimą terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra koreaguoti šią privatumo politiką, bet kurią su ja susijusią informaciją, ar jos dalį. Pakeista privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo mūsų Tinklalapyje. Peržiūrėkite privatumo politiką periodiškai ir įsitikinkite, kad aktuali privatumo politikos versija Jus tenkina.

0
    0
    Krepšelis
    Jūsų krepšelis yra tuščias
      Nuolaidos kodas